Sitearchief

Visserij Service Nederland levert bijdrage aan aalherstel (rapport)

In opdracht van Stichting DUPAN heeft Visserij Service Nederland in het voorjaar van 2014 het project ‘Glasaal over de dijk’ uitgevoerd. In de Voorhaven in Den Oever zijn tussen 24 maart en 4 juni in totaal circa 400.000 glasalen gevangen! Hiervan

Geplaatst in Rapportage, Vismigratie

Veel vis bij nachtelijke kuilvisserij

Eén van de bemonsteringsmethodes bij KRW-visonderzoeken in grote wateren is kuilvisserij. Om een zo hoog mogelijk vangstrendement te behalen, wordt deze vismethode meestal in het donker toegepast. Bij een nachtelijke kuilbemonstering op een kanaal hebben we grote hoeveelheden vis gevangen,

Geplaatst in Advies en begeleiding, Kaderrichtlijn Water, Rapportage

Rapport vismigratieonderzoeken Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier online

Evenals in voorgaande jaren heeft Visserij Service Nederland ook in het voor- en najaar van 2013 diverse vismigratieknelpunten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bemonsterd. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Stichting Waterproef, die verantwoordelijk was voor de projectcoordinatie.

Geplaatst in Rapportage, Vismigratie

Visserijkundig onderzoek visvijver

In opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland is een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in een visvijver. Ondanks jaarlijkse uitzettingen waren de vangsten tijdens dit onderzoek teleurstellend. Naast de kleine aantallen vis was ook de lengteopbouw van verschillende vissoorten niet evenwichtig. De aanwas van jonge

Geplaatst in Rapportage, Sportvisserij, Visstandonderzoek

Rapportage glasaalonderzoek bij RWZI’s (downloads)

Visserij Service Nederland heeft de aantrekkingskracht van RWZI effluent op glasaal onderzocht. Hieraan is op de website al enkele malen aandacht besteed en in de afgelopen maanden is druk gewerkt aan de rapportage. Bij alle vier de onderzochte rioolwaterzuiveringen is

Geplaatst in Rapportage, Vismigratie

Visstandbeheerplan Eindhoven gepresenteerd

Op 5 september heeft Visserij Service Nederland het Visstandbeheerplan Eindhoven gepresenteerd aan de gemeente. Dit visstandbeheerplan hebben we opgesteld in opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland en de gemeente Eindhoven. Door de visrechthebbende hengelsportverenigingen werd jaarlijks in diverse wateren een hoeveelheid

Geplaatst in Advies en begeleiding, Rapportage, Sportvisserij, Visstandonderzoek

Vismigratieonderzoeken voorjaar afgerond

In de afgelopen maanden heeft Visserij Service Nederland in opdracht van verschillende opdrachtgevers vismigratieonderzoeken uitgevoerd. Vanwege het koude voorjaar kwam de migratie op de meeste locaties laat op gang, maar bij het stijgen van de watertemperatuur werden toch goede resultaten

Geplaatst in Advies en begeleiding, Rapportage, Vismigratie

Bijzondere vangst: koikarper bij onderzoek Flora- en Faunawet

Tijdens een onderzoek naar beschermde vissoorten in de Dordtse Biesbosch deed Visserij Service Nederland een bijzondere vangst, namelijk een koikarper. In kleinere wateren worden wel vaker koikarpers aangetroffen. Dit gaat vrijwel altijd om vissen die afkomstig zijn uit tuinvijvers. Het komt regelmatig

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet, Rapportage

Rapport vismigratieonderzoeken Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier online

Evenals in voorgaande jaren heeft Visserij Service Nederland ook in het voor- en najaar van 2012 diverse vismigratieknelpunten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bemonsterd. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Stichting Waterproef, die verantwoordelijk was voor de projectcoordinatie.

Geplaatst in Rapportage, Vismigratie

Afvissing ten behoeve van baggerwerkzaamheden

In de wintermaanden voert Visserij Service Nederland regelmatig afvissingen uit ten behoeve van baggerwerkzaamheden. Zo hebben we in de afgelopen tijd zogenaamde aflaatsloten rondom baggerdepots leeggevist. Water uit de baggerdepots stroomt via buizen in deze sloten. Dit baggerwater kan onder andere leiden

Geplaatst in Advies en begeleiding, Afvissing, Flora- en Faunawet, Rapportage