Advies en begeleiding

De term ‘advies en begeleiding’ is vrij algemeen en kan ook breed worden opgevat.  In principe kunt u bij ons terecht voor advies en begeleiding voor alles wat met vis, water en  visserij te maken heeft. Voorbeelden van opdrachten waar wij in de afgelopen jaren mee te maken hebben gehad zijn onder andere:

  • Schriftelijk advies met betrekking tot oplossen van vismigratieknelpunten.
  • Praktisch advies met betrekking tot bemonsteringstechnieken en in te zetten vistuigen.
  • Ecologische begeleiding van watergebonden werkzaamheden als baggeren en dempen van watergangen.
  • Begeleiding van hengelsportverenigingen bij het opstellen van factsheets voor visplannen in VBC’s.
  • Vraaggericht advies met betrekking tot visstand- en visserijbeheer (bijvoorbeeld KRW-proof visuitzet, verbetering (sport)visserijmogelijkheden, berekenen duurzaam oogstbare productie).

Advies Visserij Service NederlandVisplan Visserij Service Nederland

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van de specifieke onderzoeksvraag kunnen wij een passende offerte maken. Hierbij kan het zowel gaan om schriftelijk als om mondeling advies, zo nodig voorafgegaan door praktijkonderzoek. Als dit nodig is hebben wij een breed netwerk, zodat we ook in staat zijn om bij derden informatie in te winnen of expertise in te schakelen. Op deze manier zijn we in staat om al onze klanten van een gedegen, goed onderbouwd advies te voorzien.

KLIK HIER voor nieuwsberichten met betrekking tot advies en begeleiding.