Rapport vismigratieonderzoeken Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier online

Evenals in voorgaande jaren heeft Visserij Service Nederland ook in het voor- en najaar van 2013 diverse vismigratieknelpunten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bemonsterd. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Stichting Waterproef, die verantwoordelijk was voor de projectcoordinatie. Visserij Service Nederland nam zowel het veldwerk als de rapportage voor zijn rekening.

In totaal is in 2013 in het voorjaar op vijf locaties en in het najaar op acht locaties onderzoek gedaan. Ondanks het koude voorjaar is overal een goed beeld gevormd van het aanbod van vissoorten als driedoornige stekelbaars en glasaal. Op één locatie is een zeer grote hoeveelheid van het IJsselmeer intrekkende vis (met name pos) gevangen. In het najaar is op vrijwel alle locaties aanbod en passage van schieraal vastgesteld. Ook is op sommige locaties een grote hoeveelheid schubvis aangetroffen. De beschadiging als gevolg van passage van het gemaal varieerde sterk per locatie.

Aan de hand van de resultaten van de bemonsteringen heeft een bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij Stichting Waterproef, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Visserij Service Nederland hebben gebrainstormd over mogelijke oplossingen van de migratieknelpunten. In de komende jaren zal het hoogheemraadschap op de betreffende locaties aan de slag gaan om de vismigratie te verbeteren.

De rapportage van het onderzoek is online beschikbaar op de website van het hoogheemraadschap, naast andere informatie met betrekking tot vismigratie. Het rapport is hier te downloaden .

Al 1382 keer gelezen.

Geplaatst in Rapportage, Vismigratie