Massale schieraalmigratie door storm

De storm van 20 november was voor zeer veel schieralen het moment om richting zee te migreren.

Bij een grootschalig onderzoek naar de omvang van de schieraalpopulatie en het gedrag van deze vissen bij een migratiebarrière waren de vangsten in september en oktober klein als gevolg  van het Schieraal IJmuidenrustige weer en de geringe waterafvoer. Vanaf begin november kwam hier als gevolg van wisselvalliger weer al verandering in, maar de storm van 20 november leidde werkelijk tot een massale migratiepiek. De fuiken zaten de week daarna helemaal vol, met aantallen tot ruim 500 schieralen per fuik.

Al 2485 keer gelezen.

Geplaatst in Vismigratie