Vispassage Zoelen blijkt zeer effectief

Op 19 oktober vond de officiële opening plaats van een vispassage bij het gemaal H.A. van Beuningen te Zoelen. Deze vispassage maakt vismigratie tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Boven-Vispassage gemaal HA van BeuningenLinge mogelijk.

Voorafgaand aan de opening heeft Visserij Service Nederland onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de vispassage. De resultaten hiervan waren verbazingwekkend. Ten eerste viel het grote aantal passerende vissen op. In twee weken tijd werden in een fuik aan de stroomopwaartse kant van de vispassage ruim 30.000 vissen van 16 soorten gevangen. Nog bijzonderder was dat er twee zeldzame vissoorten werden aangetroffen die gelet op de locatie niet werden verwacht, namelijk de serpeling en de sneep. Van beide stroomminnende vissen werden enkele tientallen jonge exemplaren gevangen, die vanuit het vispassage H.A. van BeuningenAmsterdam-Rijnkanaal de Boven-Linge optrokken. Dit geeft aan dat de vispassage al direct leidt tot een toename van de variatie in vissoorten binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland.

KLIK HIER voor een bericht over de opening van de vispassage op de website van Waterschap Rivierenland.

 

 

Al 2344 keer gelezen.

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie