Elektrovisserij

Bij bijna alle onderzoeken en afvissingen die worden uitgevoerd wordt gebruik gemaakt van een  elektrovisapparaat. Hiervoor hebben we zowel over elektrovisaggregaten om vanuit een boot te vissen als  draagbare elektrovisapparaten om vanaf de oever of wadend te vissen. Wij beschikken over een doorlopende ontheffing van  het Ministerie van Economische Zaken. Dit maakt het mogelijk dat wij ten alle tijden legaal  gebruik kunnen maken van een elektrovisapparaat, mits aan de voorwaarden wordt  voldaan.

Een  elektrovisapparaat is een aggregaat die speciaal voor het vissen is ontwikkeld.  Hierbij wordt een elektrisch veld gemaakt in het water, waarbij het schepnet de  positieve pool is en een permanent in het water hangende kabel de negatieve  pool. De vis die zich in dit elektrische veld bevindt wordt verdoofd en kan  worden opgeschept. Elektrovisserij is met name geschikt voor het bevissen van de oeverzone van wateren en de gehele breedte van niet te grote wateren met een maximale diepte van één meter. Een goed uitgevoerde elektrovisserij levert geen schade of sterfte onder de  gevangen vissen op. De medewerkers van Visserij Service Nederland beschikken  over een Certificaat Praktijkopleiding Elektrovisserij en hebben een jarenlange praktijkervaring, wat een goede  uitvoering van de visserij garandeert.

Elektrovisserij Visserij Service NederlandIn de meeste gevallen voeren wij elektrovisserij uit vanuit een boot. We beschikken over diverse polyester boten, zodat we zowel op groot als op klein water veilig en effectief kunnen werken. Voor wateren  die te klein zijn om vanuit een boot te bevissen gebruiken we een draagbaar elektrovisapparaat, waarmee vanaf de oever of wadend  met een waadpak gevist kan worden.

Bij KRW-bemonsteringen worden standaard trajecten bemonsterd met een lengte van 250 meter. De locatie en lengte van elk traject worden met behulp van een GPS vastgelegd.