Kuilvisserij

Wateren met een oppervlakte van meer dan 100 hectare of lijnvormige wateren met een breedte van meer dan 20 meter worden in veel gevallen door middel van kuilvisserij bemonsterd. Een kuil is  een sleepnet dat in span achter twee boten door het water wordt getrokken met  een snelheid van ongeveer 5 km/uur. Vaak wordt deze vistechniek ’s nachts uitgevoerd,  omdat dan de vangstresultaten beter zijn. Door het aanpassen van het gewicht bij de  oorstokken en het veranderen van de lengte van de sleeplijnen kan er zowel in diep als in ondiep water worden gevist.kuilvisserij Visserij Service Nederland

Wij  beschikken over twee verschillende kuilen, namelijk een stortkuil en een  wonderkuil. Het grootste verschil tussen deze kuilen is de afmeting, zodat er  zowel op groot als  kleiner water met een kuil kan worden gevist. Speciaal voor de kuilvisserij hebben we een boot met een hydraulische nettenrol en een kraan om zo makkelijk en snel mogelijk met dit vistuig te vissen.  Onze kuilen voldoen aan de  eisen uit het Handboek Hydrobiologie (Stowa, 2010).
Voor  KRW-bemonsteringen worden er meestal gestandaardiseerde kuiltrekken met een lengte van 1  kilometer gedaan met een stortkuil met een vissende breedte van 10 meter, zodat  iedere kuiltrek een beviste oppervlakte van 1 hectare heeft. De locatie en lengte van het traject worden met behulp van een GPS vastgelegd.

Voor specifieke gevallen beschikken we ook over een zeer fijnmazige broedkuil, waarmee het mogelijk is om visbroed effectief te bemonsteren.