Veel vis bij nachtelijke kuilvisserij

kuilvisserij Visserij Service NederlandEén van de bemonsteringsmethodes bij KRW-visonderzoeken in grote wateren is kuilvisserij. Om een zo hoog mogelijk vangstrendement te behalen, wordt deze vismethode meestal in het donker toegepast.

Bij een nachtelijke kuilbemonstering op een kanaal hebben we grote hoeveelheden vis gevangen, waarbij brasem en blankvoorn de meest algemene soorten waren. De populatieopbouw van deze vissoorten was goed, want alle lengteklassen waren in flinke aantallen vertegenwoordigd. Of het waterschap ook blij is met de resultaten valt te kuilvisserij Visserij Service Nederlandbetwijfelen, want een visbiomassa die voor een groot deel uit brasem bestaat leidt in de meeste gevallen niet tot een goede KRW-score.

In de komende maanden zullen de resultaten van het onderzoek (waarbij ook gebruik is gemaakt van zegen- en elektrovisserij) worden verwerkt, waarna de rapportage aan de opdrachtgever zal worden aangeleverd.

Al 1580 keer gelezen.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Kaderrichtlijn Water, Rapportage