Staandwantvisserij en sonar

Er zijn  wateren waar met de gebruikelijke technieken door omstandigheden (diepte,  obstakels enzovoorts) niet of nauwelijks gevist kan worden. Ook voor deze wateren  hebben wij een oplossing om de vis te kunnen vangen, namelijk met staand  want. Dit zijn rechtopstaande netten in het water, waarbij de vis die tegen het  net aanzwemt verstrikt raakt. Het is niet de meest diervriendelijke manier van  vissen en moet daarom ook gezien worden als noodoplossing. De schade en sterfte van vis kan worden voorkomen door de netten niet langer dan enkele uren te laten staan en de vissen te bevrijden door het kapot knippen van de mazen.

Een ander nadeel van  staand want is dat er alleen redelijk grote vis mee gevangen kan worden. Dit door  de grote maaswijdte. Daarbij komt ook nog dat staand want een passief vistuig is. Dit houdt in dat als de vis niet zwemt deze niet  gevangen kan worden. Al met al geen ideaal vistuig, maar een noodoplossing.

Aanvullend aan de staand wantvisserij maken we gebruik van een sonar, die speciaal is ontwikkeld voor het opsporen van vis. Door de sonar op de juiste manier te gebruiken kan  er een vrij nauwkeurige telling van de aanwezige vis worden gedaan. Ook kunnen visconcentraties worden opgezocht, waarna op deze locaties staand want wordt geplaatst om inzicht te krijgen in de soortensamenstelling. Zo kan er  ook op lastig te bemonsteren wateren een goed beeld worden verkregen van de  visstand.