Afvissingen

Een  afvissing kan om meerdere redenen en dus op meerdere manieren worden uitgevoerd. Een belangrijk onderscheid is of het gaat om het wegvangen van bepaalde vissoorten of van alle aanwezige vis.

Redenen om alle vissoorten weg te vangen zijn:Afvissing Visserij Service Nederland

  • Het water moet gedempt worden;
  • Het water moet gebaggerd worden;
  • Het water wordtvoor bepaalde werkzaamheden leeggepompt.

 

Voorbeelden waarbij specifieke vissoorten worden afgevist zijn:

  • Er zijn uit het oogpunt van water- en/of natuurbeheer teveel vissen van een bepaalde soort aanwezig zijn (bijvoorbeeld bodemwoelende vis);
  • De visrechthebbende (sportvisserij) streeft naar een andere visstand, gericht op een bepaald sportvisserijtype en viswatertype;
  • Er zijn beschermde vissoorten aanwezig die vooraf aan bepaalde werkzaamheden  overgeplaatst moeten worden (Flora- en Faunawet).

Afvissing Visserij Service NederlandBij afvissingen werken we op een gestandaardiseerde manier, volgens ons Werkprotocol afvissingen. De benodigde vistuigen zijn afhankelijk van de oppervlakte en diepte van het water. Meestal wordt een water afgevist door middel van een combinatie van zegen- en elektrovisserij. Het is onmogelijk om een water voor 100% leeg te vissen, maar in de meeste gevallen garanderen we een vangstpercentage van minimaal 90%. Wij kunnen met  u meedenken over een goedkope en efficiënte methode om te komen tot het  gewenste resultaat. Door onze  ervaring kunnen wij met een ‘blik’ op een water vrij nauwkeurig inschatten  hoeveel tijd een goede afvissing kost. Daarom zijn we altijd in staan om een scherpe prijsaanbieding doen.

KLIK HIER voor nieuwsberichten met betrekking tot afvissingen.