Visserij Service Nederland levert bijdrage aan aalherstel (rapport)

In opdracht van Stichting DUPAN heeft Visserij Service Nederland in het voorjaar van 2014 het project ‘Glasaal over de dijk’ uitgevoerd. In de Voorhaven in Den Oever zijn tussen 24 maart en 4 juni in totaal circa 400.000 glasalen gevangen! Hiervan zijn zo’n 365.000 exemplaren uitgezet in enkele geschikte opgroeigebieden in Noord-Holland.

Glasaal Visserij Service NederlandDe overige 35.000 glasalen zijn in samenwerking met IMARES gekleurd en weer uitgezet, om te onderzoeken in hoeverre de glasaaltjes in staat zijn om zelfstandig het zoete water te bereiken. Uit dit onderzoek bleek dat slechts een gering gedeelte van de gemerkte glasaaltjes op korte termijn via de nabijgelegen Stevinsluis het zoete water (IJsselmeer) wist te bereiken.

Aan de hand van de resultaten wordt aanbevolen om het project ‘Glasaal over de dijk’ in de komende jaren voort te zetten en uit te breiden naar andere geschikte locaties langs de Nederlandse kust. Op deze manier is het mogelijk om de palingstand in een groot deel van de Nederlandse binnenwateren te verbeteren, wat op termijn kan resulteren in een grotere schieraaluittrek.

KLIK HIER voor een persbericht over het project op de website van DUPAN.

Download hier het rapport Glasaal over de dijk 2014.

Al 1440 keer gelezen.

Geplaatst in Rapportage, Vismigratie