Sitearchief

Update uitgevoerde projecten

Onlangs heeft de pagina Uitgevoerde projecten een update ondergaan. In 2016 hebben we een grote diversiteit aan projecten uitgevoerd, waarvan de volgende zijn opgenomen in het overzicht: Onderzoek aanbod van jonge aal met glasaaldetectoren Schieraalonderzoek Noordzeekanaal Vismigratieonderzoeken waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland Visstandbemonsteringen

Geplaatst in Overig

Visserij Service Nederland op Facebook

Sinds kort heeft Visserij Service Nederland een Facebook-account, wat ons in staat stelt om sneller en gemakkelijker over onze werkzaamheden te communiceren. Bent u geïnteresseerd? Kijk dan op onze Facebook-pagina.

Geplaatst in Overig

Nieuwjaarswens

Geplaatst in Overig

Assistentie baggerbemonstering

Naast visonderzoek biedt Visserij Service Nederland ook regelmatig ondersteuning bij andere water-gerelateerde werkzaamheden. Zo hebben we in de afgelopen maanden regelmatig assistentie verleend bij het nemen van baggermonsters. Omdat we beschikken over een boot die op een trailer vervoerd kan worden,

Geplaatst in Overig

Update uitgevoerde projecten

Onlangs heeft de pagina Uitgevoerde projecten een update ondergaan. In 2015 hebben we een grote diversiteit aan projecten uitgevoerd, waarvan er enkele zijn opgenomen in het overzicht. Hiermee biedt de website een actueel inzicht van de werkzaamheden van Visserij Service Nederland.

Geplaatst in Overig

Nieuwjaarswens

Geplaatst in Overig

Afvissing vervuilde visvijver

Op 18 december hebben we een grote hoeveelheid vissen gevangen uit een vervuilde visvijver. Als gevolg van een fout in de riolering kwam afvalwater in de vijver terecht, wat leidde tot lage zuurstofgehaltes met naar adem happende vissen tot gevolg.

Geplaatst in Afvissing, Overig

Deelnemers gezocht voor pilot Vissenbos

Het is bekend dat houtige structuren in het water vaak veel vis aantrekken. Hiervoor zijn verschillende redenen. Naast schuil-, paai-, en opgroeimogelijkheden draagt het plaatsen van houtige structuren ook bij aan een toename van de productie van visvoedsel zoals macrofauna.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Kaderrichtlijn Water, Overig

Opening vispassage Noorder IJplas

Op 21 september jongstleden is de vispassage Noorder IJplas geopend, die de Noorder IJplas verbindt met het Noordzeekanaal. Visserij Service Nederland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan deze feestelijke opening. Voorafgaand aan de officiële handeling werden in de Zuidplas door middel

Geplaatst in Overig, Vismigratie

Visserij Service Nederland op Visma 2015

Komend weekend (vrijdag 6 – zondag 8 maart) is Visserij Service Nederland met een stand aanwezig op de Visma. De Visma is de grootste hengelsportbeurs van Nederland, waar jaarlijks enkele tienduizenden sportvissers op af komen. We zullen hier met name Het

Geplaatst in Overig, Sportvisserij