Zegenvisserij

Met name bij wat grotere wateren is de zegen een veel gebruikt vistuig. Zegenvisserij is een al eeuwenoude vismethode. Het principe van een zegen is een rechtopstaand net  in de waterkolom, waarvan de onderkant is verzwaard en de bovenkant is voorzien  van drijvers, met in het midden van het net een verzamelzak. De zegen wordt  uitgevaren waarna deze weer wordt binnengetrokken en de aanwezige vis Zegenvisserij Visserij Service Nederlandwordt  omsloten. Bij het binnenhalen van de zegen wordt de vis gedwongen zich in de  verzamelzak te begeven. Vervolgens kan de vis met behulp van een speciale  zegenbeugel uit de zegenzak worden geschept.
Dit lijkt  een eenvoudige manier van vissen, maar zonder jarenlange ervaring kan er geen  goede zegentrek worden uitgevoerd.

Om vakkundig te werk te gaan is niet alleen ervaring een vereiste maar ook de  juiste materialen. Wij hebben al onze zegens zelf gemaakt, gebaseerd op een  eeuwenoude ervaring. De zegens die we tot onze beschikking hebben varieren in lengte van 35 tot 500 meter. Kleine zegens worden met de hand Broedzegen Visserij Service Nederlandbinnengevist, maar bij zegens vanaf een lengte van 200 meter gebeurt dit hydraulisch met behulp van één van onze hiervoor ingerichte boten. Alle zegens zijn aangepast aan de eisen die worden gesteld in het Handboek Hydrobiologie (Stowa, 2010).

Voor specifieke gevallen beschikken we ook over een zeer fijnmazige broedzegen, waarmee het mogelijk is om visbroed effectief te bemonsteren.