Sitearchief

Vissenbossen succes in Veenendaal

De aanleg van Vissenbossen in twee vijvers in Veenendaal lijkt zijn vruchten af te werpen. Dat blijkt uit onderzoek van Sportvisserij Nederland in opdracht van hengelsportvereniging De Rietvoorn. De Vissenbossen zijn in mei 2016 aangelegd door Visserij Service Nederland. In januari

Geplaatst in Advies en begeleiding, Sportvisserij, Visstandonderzoek

Verbetering vishabitat Grote Gracht Bredevoort

In opdracht van Hengelsportvereniging De Slinge heeft Visserij Service Nederland onlangs vier Vissenbossen geplaatst in de Grote Gracht te Bredevoort. De Grote Gracht is het paradepaardje van HSV De Slinge en naast diverse wedstrijden, wordt het water ook druk bevist

Geplaatst in Advies en begeleiding, Sportvisserij

Vissenbossen geplaatst in Veenendaal

Onlangs zijn in twee verschillende wateren in Veenendaal in totaal vier Vissenbossen met een gezamenlijke lengte van 40 meter geplaatst. De aanleg vond plaats in opdracht van Hengelsportvereniging de Rietvoorn. Beide vijvers zijn erg belangrijk voor HSV De Rietvoorn, omdat er

Geplaatst in Advies en begeleiding, Sportvisserij

Veel vis bij diverse bemonsteringen

In de afgelopen periode hebben we bij diverse bemonsteringen grote hoeveelheden vis gevangen. Hierbij ging het met name om brasem en karper, in dichtheden tot honderden kilogrammen per hectare. De hengelsportverenigingen die opdracht gaven voor de onderzoeken zijn blij met

Geplaatst in Advies en begeleiding, Sportvisserij

Vissenbossen geplaatst in Houten

In opdracht van de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) is 40 meter Vissenbos geplaatst in de Biezenvelden te Houten. Enkele jaren gelegen heeft in de Biezenvelden grootschalige vissterfte plaatsgevonden. Daarom heeft de AUHV maatregelen genomen om de visstand te herstellen.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Sportvisserij

Deelnemers gezocht voor pilot Vissenbos

Het is bekend dat houtige structuren in het water vaak veel vis aantrekken. Hiervoor zijn verschillende redenen. Naast schuil-, paai-, en opgroeimogelijkheden draagt het plaatsen van houtige structuren ook bij aan een toename van de productie van visvoedsel zoals macrofauna.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Kaderrichtlijn Water, Overig

Kwabaal bij KRW-onderzoek

De zomer en het najaar zijn jaarlijks de periode waarin KRW-bemonsteringen worden uitgevoerd. Tijdens zo’n KRW-onderzoek hebben we een zeldzame vissoort aangetroffen, namelijk de kwabaal. De kwabaal kwam tot de tweede helft van de twintigste eeuw verspreid door een groot deel van Nederland voor, maar

Geplaatst in Advies en begeleiding, Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet, Kaderrichtlijn Water

Ecologische begeleiding diverse projecten

In de afgelopen weken hebben we bij diverse watergebonden projecten de ecologische begeleiding uitgevoerd. Zo hebben we in het kader van de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Waal op enkele locaties met stortsteen versterkte oevergedeeltes afgevist. De aanwezige vissen zijn

Geplaatst in Advies en begeleiding, Afvissing, Flora- en Faunawet

www.vissenbos.nl online

Zoals in een eerder bericht op deze website al is gemeld, biedt Visserij Service Nederland als maatregel ter verbetering van de visstand het Vissenbos aan. Sinds kort is een speciale website online, waarop uitgebreide informatie over dit concept beschikbaar is.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Overig, Sportvisserij

Verbeter uw viswater met ‘Het Vissenbos’

Visserij Service Nederland heeft veel ervaring met onderzoek naar, en beheer van vis en visbestanden. In nagenoeg alle viswateren heeft men in de afgelopen jaren te maken met een afnemende visstand. Dit heeft diverse oorzaken, maar komt voornamelijk door: Afname

Geplaatst in Advies en begeleiding, Overig, Sportvisserij