Boomkorvisserij

Boomkorvisserij Visserij Service NederlandIn specifieke gevallen, bijvoorbeeld bij het bemonsteren van beschermde vissoorten als rivierdonderpad en kleine modderkruiper in het open water, kan het nuttig zijn om gebruik te maken van een boomkor. Wij  beschikken over een boomkor met een vissende breedte van 3 meter. Wij hebben  deze boomkor gemaakt omdat er voor deze visserij bij enkele klanten van ons  vraag bestaat. Inmiddels hebben wij ruime ervaring met deze manier van vissen. De boomkor is goed toe te passen op stromende rivieren en ondiepe delen van wateren van verschillende  omvang. Het is een vangtuig wat door zijn specifieke kenmerken een belangrijke en effectieve aanvulling kan zijn op een andere vismethode.

Boomkorvisserij Visserij Service Nederland