Sitearchief

Massale schieraalmigratie door storm

De storm van 20 november was voor zeer veel schieralen het moment om richting zee te migreren. Bij een grootschalig onderzoek naar de omvang van de schieraalpopulatie en het gedrag van deze vissen bij een migratiebarrière waren de vangsten in

Geplaatst in Vismigratie

Vispassage Zoelen blijkt zeer effectief

Op 19 oktober vond de officiële opening plaats van een vispassage bij het gemaal H.A. van Beuningen te Zoelen. Deze vispassage maakt vismigratie tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Boven-Linge mogelijk. Voorafgaand aan de opening heeft Visserij Service Nederland onderzoek gedaan naar

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie

Glasaaldetectoren effectief langs rivieren

Op drie verschillende locaties langs de grote rivieren wordt sinds enkele weken onderzoek gedaan naar glasaalaanbod door middel van glasaaldetectoren. Opvallend is dat op alle drie deze landinwaarts gelegen locaties al glasaal is aangetroffen, variërend van enkele tot honderden exemplaren. Daarmee is

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie

Bram van Wijk in videoserie Rijkswaterstaat

In 2015 heeft Rijkswaterstaat de vidioserie ‘Schoon en gezond water’ gemaakt die betrekking hebben op de uitvoering van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water. Eén van de onderwerpen die hierbij aan de orde komt is vismigratie. In dit filmpje met als titel ‘Ruim

Geplaatst in Kaderrichtlijn Water, Vismigratie

Nulmeting visstand Zuiderdiep (video’s)

Van 23 tot en met 25 februari heeft Visserij Service Nederland in samenwerking met Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in het Zuiderdiep te Stellendam. Doel van het onderzoek was om een 0-meting te hebben voor de natuurherstelwerkzaamheden van het

Geplaatst in Sportvisserij, Vismigratie, Visstandonderzoek

Schieraal actief door herfstweer

Het wisselvallige herfstweer van de afgelopen weken was voor veel schieralen het teken om aan hun reis richting zee te beginnen. In de maand oktober vond er vanwege het rustige najaarsweer nog weinig schieraalmigratie plaats. Maar in november troffen we

Geplaatst in Vismigratie

Opening vispassage Noorder IJplas

Op 21 september jongstleden is de vispassage Noorder IJplas geopend, die de Noorder IJplas verbindt met het Noordzeekanaal. Visserij Service Nederland heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan deze feestelijke opening. Voorafgaand aan de officiële handeling werden in de Zuidplas door middel

Geplaatst in Overig, Vismigratie

Rivier- en zeeprikken bij fuikonderzoek

Bij een visonderzoek met behulp van schietfuiken en hokfuiken hebben we in de afgelopen weken grote aantallen rivier- en zeeprikken gevangen. Vooral van de rivierprik werden tientallen tot honderden exemplaren per bemonstering aangetroffen. Zowel de rivierprik als de zeeprik zijn anadrome vissoorten, die

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie

Veel jonge harders bij migratieonderzoek

Bij een vismigratieonderzoek in het Noordzeekanaal zijn dit najaar opvallend veel jonge harders aangetroffen. Er is weinig bekend over de voortplanting van harders, maar in het algemeen wordt aangenomen dat de harder vooral paait in Het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie

Bijzondere vangsten: zalm en zeeforel

Bij twee verschillende vismigratieprojecten zijn in dit najaar bijzondere vangsten gedaan, namelijk een zalm en een zeeforel. Beide vissoorten zijn in de afgelopen decennia sterk in aantal achteruitgegaan, onder andere als gevolg van aanleg van migratiebarrières, ingrepen in rivieren die

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie