Sitearchief

Natuurtoetsen/Quick Scans Flora- en Faunawet

In de afgelopen weken heeft Visserij Service Nederland diverse onderzoeken uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde vissoorten zoals bittervoorn, kleine modderkruiper en rivierdonderpad. Deze zogenaamde natuurtoetsen of Quick Scans worden vaak uitgevoerd voorafgaand aan werkzaamheden als het baggeren of dempen van een

Geplaatst in Advies en begeleiding, Flora- en Faunawet, Rapportage

Visbroedbemonstering met broedzegen en -kuil

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Visserij Service Nederland op circa 30 locaties een onderzoek uit naar het voorkomen van visbroed. Hierbij wordt met twee fijnmazige vistuigen gevist, namelijk een broedzegen en een broedkuil. Tijdens de eerste bemonsteringsperiode is op elke locatie

Geplaatst in Advies en begeleiding, Rapportage, Visstandonderzoek

Visstandbemonstering Beatrixpark Schiedam (video)

In opdracht van de Hengelsportvereniging Schiedam & omstreken heeft Visserij Service Nederland een visstandbemonstering uitgevoerd in het Beatrixpark in Schiedam. Dit water is vooral bekend bij karpervissers. Vanwege de tegenvallende vangsten in 2011 was inzicht in de aanwezige karperpopulatie gewenst. Daarnaast is de

Geplaatst in Rapportage, Sportvisserij, Visstandonderzoek

Rapporten vismigratie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier online beschikbaar

Het rapport van het vismigratieonderzoek dat in 2011 door Visserij Service Nederland is uitgevoerd in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is nu ook online beschikbaar op de website van het hoogheemraadschap. Behalve het rapport van 2011 is hier ook het rapport

Geplaatst in Rapportage, Vismigratie

Rapport vismigratie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier afgerond

In het voor- en najaar van 2011 heeft Visserij Service Nederland diverse vismigratieknelpunten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bemonsterd. Hierbij is onderzoek gedaan naar het aanbod van vis bij het gemaal of de sluis en naar de aantallen en

Geplaatst in Rapportage, Vismigratie

Advisering visstandbeheer HSV Groot Rotterdam

Visserij Service Nederland gaat Hengelsportvereniging Groot Rotterdam ondersteunen bij het praktisch visstandbeheer. In de komende tijd zal hiervoor samen met Hengelsportvereniging Groot Rotterdam een Beleid- en Structuurvisie worden opgesteld. Dit gebeurt in nauw overleg met een nog op te richten

Geplaatst in Advies en begeleiding, Rapportage, Sportvisserij

Werkprotocollen Visserij Service Nederland

Visserij Service Nederland heeft als doel om in 2012 verder te professionaliseren en daar waar mogelijk onze dienstverlening verbeteren. Een belangrijke stap hierin is dat we vanaf 2012 werken volgens gestandaardiseerde werkprotocollen. Op dit moment zijn wij bezig met de ontwikkeling

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet, Kaderrichtlijn Water, Rapportage, Vismigratie

Visserij Service Nederland breidt uit

In de afgelopen maanden heeft Visserij Service Nederland enkele belangrijke investeringen gedaan, waardoor we nog beter kunnen voldoen aan de wensen van onze opdrachtgevers. Personeel Zo is sinds 1 september de nieuwe medewerker Jan-Willem Kroon in dienst. Jan-Willem heeft na afronding van zijn Hbo-opleiding vier jaar

Geplaatst in Advies en begeleiding, Rapportage