Vismigratieonderzoek

In de afgelopen jaren heeft Visserij Service Nederland veel ervaring opgedaan met vismigratieonderzoeken. In veel gevallen werden deze onderzoeken rechtstreeks in opdracht van waterbeheerders uitgevoerd, maar wij werken ook als onderaannemer in opdracht van diverse bureaus.Vismigratie Visserij Service Nederland

Met de  huidige ontwikkelingen binnen het visstandbeheer is vismigratie  een belangrijk item. Het opheffen  van een migratiebarrière kan leiden tot een verbetering van de visstand en een  gevarieerdere soortensamenstelling. Dit zal de beoordeling van de ecologische  toestand (voor de KRW) van het betreffende water ten goede komen.  Door onze  grote praktijkervaring weten wij hoe bepaalde vissoorten zich gedragen en hoe  ze reageren op een verbeterde migratiemogelijkheid. Hierdoor kan het voor u  handig zijn om van deze expertise gebruik te maken. Wij leveren geen dure  berekeningen, maar pure vakkennis.

Voorafgaand aan het realiseren van een migratievoorziening kan het belangrijk zijn om een  nulsituatie vast te stellen om zo na de aanleg te kunnen volgen of een  verbetering optreedt of niet. Wij kunnen onderzoeken of de doelsoorten behoefte hebben aan een  migratieverbetering op de betreffende locatie. In de afgelopen jaren hebben we  op diverse locaties ervaring opgedaan met het bemonsteren van de vismigratie door gemalen en sluizen. Verder worden wij regelmatig betrokken bij onderzoeken naar de effectiviteit van al bestaande vispassages. Al deze onderzoeken voeren wij op een gestandaardiseerde manier uit volgens de richtlijnen uit ons Werkprotocol onderzoeken vismigratie.

Vismigratie Visserij Service NederlandElke bemonstering vraagt om een specifieke aanpak. De meeste migratieonderzoeken worden uitgevoerd met behulp van fuiken. Daarnaast worden vaak kruisnetbemonsteringen uitgevoerd om het aanbod van vissoorten als glasaal en driedoornige stekelbaars vast te stellen. Afhankelijk van de situatie worden in sommige gevallen ook bemonsteringen door middel van zegen- of elektrovisserij uitgevoerd. Wij zijn experts in het ontwerpen  en fabriceren van vistuigen op maat. Omdat vispassages vaak van verschillend  formaat zijn, is het van belang om voor een juiste bemonstering te werken met  vistuigen die voor de specifieke situatie zijn gemaakt. Wij zijn experts in het ontwerpen en fabriceren van vistuigen op maat, zodat we altijd aan uw specifieke wensen kunnen voldoen.

KLIK HIER voor nieuwsberichten met betrekking tot vismigratie.