Sitearchief

Bram van Wijk in videoserie Rijkswaterstaat

In 2015 heeft Rijkswaterstaat de vidioserie ‘Schoon en gezond water’ gemaakt die betrekking hebben op de uitvoering van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water. Eén van de onderwerpen die hierbij aan de orde komt is vismigratie. In dit filmpje met als titel ‘Ruim

Geplaatst in Kaderrichtlijn Water, Vismigratie

Deelnemers gezocht voor pilot Vissenbos

Het is bekend dat houtige structuren in het water vaak veel vis aantrekken. Hiervoor zijn verschillende redenen. Naast schuil-, paai-, en opgroeimogelijkheden draagt het plaatsen van houtige structuren ook bij aan een toename van de productie van visvoedsel zoals macrofauna.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Kaderrichtlijn Water, Overig

Kwabaal bij KRW-onderzoek

De zomer en het najaar zijn jaarlijks de periode waarin KRW-bemonsteringen worden uitgevoerd. Tijdens zo’n KRW-onderzoek hebben we een zeldzame vissoort aangetroffen, namelijk de kwabaal. De kwabaal kwam tot de tweede helft van de twintigste eeuw verspreid door een groot deel van Nederland voor, maar

Geplaatst in Advies en begeleiding, Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet, Kaderrichtlijn Water

Visstandbemonstering zoet-zoutovergang

In de maanden juni en juli hebben we een visstandbemonstering uitgevoerd in een belangrijke overgang van zoet naar zout water. De bemonsteringen zijn uitgevoerd door middel van stortkuil, zegen en boomkor, waarbij de boomkor met name bedoeld was om een

Geplaatst in Kaderrichtlijn Water, Visstandonderzoek

Jonge houtingen bij kuilvisserij

Bij een visstandbemonstering waarbij onder andere met behulp van een stortkuil is bemonsterd, zijn diverse jonge houtingen aangetroffen. De houting behoort tot de familie van de zalmen. Lange tijd kwam deze vissoort vrijwel niet meer in Nederland voor. In de

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Kaderrichtlijn Water, Visstandonderzoek

Uitzet van karpers in KRW-waterlichaam

Naar aanleiding van de vraag van Hengelsportvereniging Groot Rotterdam heeft Visserij Service Nederland karpers uitgezet in de Loet. Dit water maakt deel uit van een KRW-waterlichaam. Voorafgaand aan de karperuitzet is berekend hoeveel vissen er uitgezet kunnen worden, zonder dat dit

Geplaatst in Kaderrichtlijn Water, Sportvisserij

Veel vis bij nachtelijke kuilvisserij

Eén van de bemonsteringsmethodes bij KRW-visonderzoeken in grote wateren is kuilvisserij. Om een zo hoog mogelijk vangstrendement te behalen, wordt deze vismethode meestal in het donker toegepast. Bij een nachtelijke kuilbemonstering op een kanaal hebben we grote hoeveelheden vis gevangen,

Geplaatst in Advies en begeleiding, Kaderrichtlijn Water, Rapportage

Goede vangsten bij KRW-bemonsteringen

De zomer is de tijd waarin gewoonlijk de KRW-visbemonsteringen worden uitgevoerd. Ook dit jaar voeren wij enkele van deze grootschalige onderzoeken uit. Bij bemonsteringen met de grote hydraulische zegen hebben we in de afgelopen weken al goede vangsten geboekt. Naast

Geplaatst in Advies en begeleiding, Kaderrichtlijn Water, Visstandonderzoek

Beekforellen bij KRW-bemonstering

In samenwerking met Bureau Waardenburg voert Visserij Service Nederland momenteel KRW-visbemonsteringen uit in diverse beken. Vooral in de wat kleinere beken komt in veel gevallen een vrij eenzijdige visstand voor, voornamelijk bestaand uit riviergrondel, bermpje, driedoornige stekelbaars en tiendoornige stekelbaars. Eén

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Kaderrichtlijn Water

KRW-onderzoeken van start

In de maanden augustus tot en met oktober voert Visserij Service Nederland diverse visserijkundige onderzoeken uit ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water. De watertypen waarin we dit jaar onderzoeken uitvoeren zijn variabel en bestaan onder andere uit kanalen, polderwateren en beken. Afhankelijk van het

Geplaatst in Kaderrichtlijn Water, Visstandonderzoek