Afvissing ten behoeve van baggerwerkzaamheden

In de wintermaanden voert Visserij Service Nederland regelmatig afvissingen uit ten behoeve van baggerwerkzaamheden. Zo hebben we in de afgelopen tijd zogenaamde aflaatsloten rondom baggerdepots leeggevist. Water uit de baggerdepots stroomt via buizen in deze sloten. Dit baggerwater kan onder andere leiden tot zuurstofarme omstandigheden, waardoor vissterfte op kan treden. Het vooraf afvissen van de sloten kan problemen voorkomen, zeker als beschermde vissoorten als bittervoorn en kleine modderkruiper aanwezig zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In veel gevallen zijn aannemers verantwoordelijk voor een ecologisch verantwoorde uitvoering van de baggerwerkzaamheden. Daarom maakt Visserij Service Nederland van elke afvissing een beknopte vangstrapportage, die door de aannemer gebruikt kan worden als bewijs richting de waterbeheerder.Meestal wordt volstaan met één A-4tje waarop locatie, vismethode, gevangen vissoorten en aantallen zijn vermeld. In overleg kan de vangstrapportage worden aangepast aan de wensen van de opdrachtgever.

Al 1995 keer gelezen.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Afvissing, Flora- en Faunawet, Rapportage