Diensten

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

We hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van visstandonderzoek. Voorbeelden van onderzoeken zijn KRW-visbemonsteringen in opdracht van waterschappen en onderzoeksbureaus en onderzoeken in opdracht van de sportvisserij.

In de afgelopen jaren heeft Visserij Service Nederland veel ervaring opgedaan met vismigratieonderzoeken. Locaties waar wij migratieonderzoeken uit kunnen voeren zijn onder andere gemalen, sluizen en vispassages. Als dit noodzakelijk is maken wij hiervoor vistuigen op maat.

Voorafgaand aan werkzaamheden is het in sommige gevallen noordzakelijk om een onderzoek te doen naar de aanwezigheid van volgens de Flora- en Faunawet beschermde vissoorten. Voor een onderzoek naar het voorkomen van beschermede vissoorten bent bij Visserij Service Nederland aan het goede adres. Zo nodig werken we voor andere dier- en plantensoorten samen met een ecologisch adviesbureau.

Visserij Service  Nederland geeft advies over alles wat met vissttand-, visserij- en waterbeheer te maken heeft. Daarnaast geven we deskundige en praktijkgerichte begeleiding voor de meest uiteenlopende  projecten. Voorbeelden van onderwerpen waarin wij adviseren zijn het oplossen van vismigratieknelpunten, ecologische begeleiding van baggerwerkzaamheden en VBC’s & Visplannen.

Niet alleen voor de praktische uitvoering van visserijwerkzaamheden kunt u bij ons terecht, maar ook voor de rapportage bent u bij ons aan het goede adres. In de afgelopen jaren hebben wij uitgebreide ervaring opgedaan met het schrijven van rapporten van diverse typen onderzoeken. Wij leveren kwalitatief goede rapportages, aangepast aan de wensen van de opdrachtgever.

Het afvissen van een water kan nodig zijn in verband met werkzaamheden of uit het oogpunt van visstandbeheer. Wij kunnen een water voor u afvissen. Mogelijkheden zijn het visvrij maken van een water of het wegvangen van bepaalde vissoorten of lengteklassen.

Bij calamiteiten kunnen wij snel en professioneel optreden om de schade te beperken.

Wij beschikken over een speciaal ingerichte auto voor transport van levende vis. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om vis tijdelijk op te slaan.