Calamiteitenservice

Ons bedrijf  wordt regelmatig benaderd als er zich calamiteiten met vis voordoen. Deze  calamiteiten kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals:

  • een illegale lozing;Calamiteit Visserij Service Nederland
  • een riooloverstort;
  • overmatige algenbloei;
  • instroom  van vervuild bluswater na brand.

Bovenstaande  voorbeelden hebben vaak invloed op de zuurstofhuishouding van een water.  Hierdoor ontstaat er een zuurstoftekort, met vissterfte als gevolg. Maar  vissterfte kan ook worden veroorzaakt door ondeskundigheid of ‘verkeerde  zuinigheid’ bij bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden.

Calamiteit Visserij Service NederlandAls u te  maken heeft met een calamiteit waarbij de vissen gevaar lopen is het van belang  dat er snel en professioneel wordt opgetreden om zo de schade te beperken.  Hiervoor bent u bij ons op het juiste adres. Wij beschikken over alle  materialen om snel en vakkundig zoveel mogelijk vis te  verwijderen of over te zetten. Omdat wij beschikken over een langlopende ontheffing voor het overplaatsen van vis kunnen wij op zeer korte termijn optreden.

Ook voor het  opruimen en weghalen van de dode vis kunt u bij ons terecht. Het is mogelijk om hiervoor vaste afspraken met ons te maken. Dit kan uw organisatie  veel geld, overlast en problemen besparen. Informeer daarom naar de  mogelijkheden.