Rapport vismigratieonderzoeken Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier online

Evenals in voorgaande jaren heeft Visserij Service Nederland ook in het voor- en najaar van 2012 diverse vismigratieknelpunten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bemonsterd. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Stichting Waterproef, die verantwoordelijk was voor de projectcoordinatie. Visserij Service Nederland nam zowel het veldwerk als de rapportage voor zijn rekening.

Bij verschillende gemalen, sluizen en vismigratievoorzieningen werden opvallende vangsten gedaan. Zo is op één locatie langs het IJsselmeer een redelijk aanbod van glasaal vastgesteld. Ook werd op één locatie een flinke ophoping van schieraal vastgesteld, die niet in staat waren om een migratiebarriere te passeren. In het najaar werd op alle locaties schieraal aangetroffen, varierend van enkele tot honderden exemplaren. De meeste onderzochte gemalen bleken (vrij) goed passeerbaar voor migrerende vis.

Aan de hand van de rapportage van de resultaten van de bemonsteringen heeft een bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij Stichting Waterproef, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Visserij Service Nederland hebben gebrainstormd over mogelijke oplossingen van de migratieknelpunten. In de komende jaren zal het hoogheemraadschap op de betreffende locaties aan de slag gaan om de vismigratie te verbeteren.

De rapportage van het onderzoek is online beschikbaar op de website van het hoogheemraadschap, naast andere informatie met betrekking tot vismigratie. Je kunt het rapport hier downloaden.

Al 1958 keer gelezen.

Geplaatst in Rapportage, Vismigratie