Sitearchief

Vispassage Zoelen blijkt zeer effectief

Op 19 oktober vond de officiële opening plaats van een vispassage bij het gemaal H.A. van Beuningen te Zoelen. Deze vispassage maakt vismigratie tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Boven-Linge mogelijk. Voorafgaand aan de opening heeft Visserij Service Nederland onderzoek gedaan naar

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie

Zeer veel grote modderkruipers bij afvissing

Bij een afvissing ten behoeve van herinrichting, werden in een uiterwaard langs de IJssel zeer grote aantallen grote modderkruipers aangetroffen. Al binnen een afstand van vijfmeter werden door middel van elektrovisserij meer dan 100 exemplaren gevangen. Hierbij ging het voornamelijk om juveniele exemplaren,

Geplaatst in Afvissing, Bijzondere vangsten

Spectaculaire vangst België

In samenwerking met VisAdvies voeren we een grootschalig visonderzoek uit verspreid door een groot deel van België. Hierbij worden diverse watertypen bemonsterd, zoals zandputten, visvijvers, beken en afgedamde meanders van enkele riviertjes. Afhankelijk van de vorm en oppervlakte van de wateren wordt

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Visstandonderzoek

Goudharder bij visonderzoek Nederlandse kust

Onlangs heeft Visserij Service Nederland op diverse locaties langs de Nederlandse kust een onderzoek uitgevoerd door middel van een broedzegen en een broedkuil. Opvallend was de vangst van diverse goudharders. Het verspreidingsgebied van deze soort strekt zich uit van Marokko tot Zuid-Noorwegen, maar

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Visstandonderzoek

Glasaaldetectoren effectief langs rivieren

Op drie verschillende locaties langs de grote rivieren wordt sinds enkele weken onderzoek gedaan naar glasaalaanbod door middel van glasaaldetectoren. Opvallend is dat op alle drie deze landinwaarts gelegen locaties al glasaal is aangetroffen, variërend van enkele tot honderden exemplaren. Daarmee is

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie

Afvissing ten behoeve van baggerwerkzaamheden Kinderdijk

Visserij Service Nederland heeft in samenwerking met Blom Ecologie een deel van de Hoge Boezem van de Nederwaard afgevist. Deze boezem maakt onderdeel uit van het Werelderfgoedgebied Molens van Kinderdijk en is daarnaast vanwege de hoge natuurwaarde ook aangewezen als Natura 2000-gebied. Door

Geplaatst in Afvissing, Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet

Kwabaal bij KRW-onderzoek

De zomer en het najaar zijn jaarlijks de periode waarin KRW-bemonsteringen worden uitgevoerd. Tijdens zo’n KRW-onderzoek hebben we een zeldzame vissoort aangetroffen, namelijk de kwabaal. De kwabaal kwam tot de tweede helft van de twintigste eeuw verspreid door een groot deel van Nederland voor, maar

Geplaatst in Advies en begeleiding, Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet, Kaderrichtlijn Water

Jonge houtingen bij kuilvisserij

Bij een visstandbemonstering waarbij onder andere met behulp van een stortkuil is bemonsterd, zijn diverse jonge houtingen aangetroffen. De houting behoort tot de familie van de zalmen. Lange tijd kwam deze vissoort vrijwel niet meer in Nederland voor. In de

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Kaderrichtlijn Water, Visstandonderzoek

Rivier- en zeeprikken bij fuikonderzoek

Bij een visonderzoek met behulp van schietfuiken en hokfuiken hebben we in de afgelopen weken grote aantallen rivier- en zeeprikken gevangen. Vooral van de rivierprik werden tientallen tot honderden exemplaren per bemonstering aangetroffen. Zowel de rivierprik als de zeeprik zijn anadrome vissoorten, die

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie

Bijzondere vangst: kopvoorns in poldersloot

Bij het afvissen van enkele sloten in het kader van natuurontwikkeling/rivierverruiming zijn bijzondere vissoorten aangetroffen. Wat vooral opviel was de aanwezigheid van vele duizenden bittervoorns. Deze volgens de Flora- en faunawet beschermde vissen zijn gevangen en overgeplaatst naar een geschikt nieuw

Geplaatst in Afvissing, Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet