Sitearchief

Update uitgevoerde projecten

Onlangs heeft de pagina Uitgevoerde projecten een update ondergaan. In 2016 hebben we een grote diversiteit aan projecten uitgevoerd, waarvan de volgende zijn opgenomen in het overzicht: Onderzoek aanbod van jonge aal met glasaaldetectoren Schieraalonderzoek Noordzeekanaal Vismigratieonderzoeken waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland Visstandbemonsteringen

Geplaatst in Overig

Visserij Service Nederland op Facebook

Sinds kort heeft Visserij Service Nederland een Facebook-account, wat ons in staat stelt om sneller en gemakkelijker over onze werkzaamheden te communiceren. Bent u geïnteresseerd? Kijk dan op onze Facebook-pagina.

Geplaatst in Overig

Vissenbossen succes in Veenendaal

De aanleg van Vissenbossen in twee vijvers in Veenendaal lijkt zijn vruchten af te werpen. Dat blijkt uit onderzoek van Sportvisserij Nederland in opdracht van hengelsportvereniging De Rietvoorn. De Vissenbossen zijn in mei 2016 aangelegd door Visserij Service Nederland. In januari

Geplaatst in Advies en begeleiding, Sportvisserij, Visstandonderzoek

Afvissing bouwput nieuwe zeesluis IJmuiden

Om te kunnen voldoen aan de zorgplicht uit de Wet Natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet) heeft Visserij Service Nederland een afvissing uitgevoerd in een bouwput die ten behoeve van de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden is gemaakt. Een

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet

Nieuwjaarswens

Geplaatst in Overig

Massale schieraalmigratie door storm

De storm van 20 november was voor zeer veel schieralen het moment om richting zee te migreren. Bij een grootschalig onderzoek naar de omvang van de schieraalpopulatie en het gedrag van deze vissen bij een migratiebarrière waren de vangsten in

Geplaatst in Vismigratie

Verbetering vishabitat Grote Gracht Bredevoort

In opdracht van Hengelsportvereniging De Slinge heeft Visserij Service Nederland onlangs vier Vissenbossen geplaatst in de Grote Gracht te Bredevoort. De Grote Gracht is het paradepaardje van HSV De Slinge en naast diverse wedstrijden, wordt het water ook druk bevist

Geplaatst in Advies en begeleiding, Sportvisserij

Vispassage Zoelen blijkt zeer effectief

Op 19 oktober vond de officiële opening plaats van een vispassage bij het gemaal H.A. van Beuningen te Zoelen. Deze vispassage maakt vismigratie tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Boven-Linge mogelijk. Voorafgaand aan de opening heeft Visserij Service Nederland onderzoek gedaan naar

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Vismigratie

Zeer veel grote modderkruipers bij afvissing

Bij een afvissing ten behoeve van herinrichting, werden in een uiterwaard langs de IJssel zeer grote aantallen grote modderkruipers aangetroffen. Al binnen een afstand van vijfmeter werden door middel van elektrovisserij meer dan 100 exemplaren gevangen. Hierbij ging het voornamelijk om juveniele exemplaren,

Geplaatst in Afvissing, Bijzondere vangsten

Spectaculaire vangst België

In samenwerking met VisAdvies voeren we een grootschalig visonderzoek uit verspreid door een groot deel van België. Hierbij worden diverse watertypen bemonsterd, zoals zandputten, visvijvers, beken en afgedamde meanders van enkele riviertjes. Afhankelijk van de vorm en oppervlakte van de wateren wordt

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Visstandonderzoek