Sitearchief

Afvissing bouwput nieuwe zeesluis IJmuiden

Om te kunnen voldoen aan de zorgplicht uit de Wet Natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet) heeft Visserij Service Nederland een afvissing uitgevoerd in een bouwput die ten behoeve van de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden is gemaakt. Een

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet

Zeer veel grote modderkruipers bij afvissing

Bij een afvissing ten behoeve van herinrichting, werden in een uiterwaard langs de IJssel zeer grote aantallen grote modderkruipers aangetroffen. Al binnen een afstand van vijfmeter werden door middel van elektrovisserij meer dan 100 exemplaren gevangen. Hierbij ging het voornamelijk om juveniele exemplaren,

Geplaatst in Afvissing, Bijzondere vangsten

Afvissing voor verbetering zwemwaterkwaliteit

Ter verbetering van de waterkwaliteit in de zwemplas in het Wilhelminapark te Rijswijk, wordt de plas deze zomer gebaggerd en gedurende een periode van enkele maanden volledig drooggezet. Om vissterfte als gevolg van het leegpompen van de plas te voorkomen, heeft

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet

Media-aandacht bij afvissing Leiden

Op 29 januari heeft Visserij Service Nederland een afvissing uitgevoerd in de Binnenvestgracht te Leiden. Aanleiding voor deze afvissing waren de geplande baggerwerkzaamheden op deze locatie. Naar aanleiding van de afvissing is een artikel geplaatst in het Leidsch Dagblad. Klik hier

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet

Afvissing vervuilde visvijver

Op 18 december hebben we een grote hoeveelheid vissen gevangen uit een vervuilde visvijver. Als gevolg van een fout in de riolering kwam afvalwater in de vijver terecht, wat leidde tot lage zuurstofgehaltes met naar adem happende vissen tot gevolg.

Geplaatst in Afvissing, Overig

Afvissing ten behoeve van baggerwerkzaamheden Kinderdijk

Visserij Service Nederland heeft in samenwerking met Blom Ecologie een deel van de Hoge Boezem van de Nederwaard afgevist. Deze boezem maakt onderdeel uit van het Werelderfgoedgebied Molens van Kinderdijk en is daarnaast vanwege de hoge natuurwaarde ook aangewezen als Natura 2000-gebied. Door

Geplaatst in Afvissing, Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet

Werken in paaiperiode van vis? Onderzoek en ‘afvissing op maat’

Vanwege de paaiperiode gelden in deze tijd van het jaar strenge eisen voor wat betreft werkzaamheden in wateren waar volgens de Flora- en faunawet beschermde vissoorten als kleine modderkruiper en bittervoorn aanwezig zijn. Daardoor is dempen van watergangen waar beschermde

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet

Overplaatsen amfibieën ten behoeve van werkzaamheden

Het vangen en overplaatsen van vissen ten behoeve van werkzaamheden als demping en baggeren behoort voor ons tot veel voorkomende werkzaamheden. Het komt echter ook voor dat we andere diersoorten overplaatsen, zoals amfibieën. Zo hebben we onlangs in samenwerking met Blom

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet

Bijzondere vangst: kopvoorns in poldersloot

Bij het afvissen van enkele sloten in het kader van natuurontwikkeling/rivierverruiming zijn bijzondere vissoorten aangetroffen. Wat vooral opviel was de aanwezigheid van vele duizenden bittervoorns. Deze volgens de Flora- en faunawet beschermde vissen zijn gevangen en overgeplaatst naar een geschikt nieuw

Geplaatst in Afvissing, Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet

Ecologische begeleiding diverse projecten

In de afgelopen weken hebben we bij diverse watergebonden projecten de ecologische begeleiding uitgevoerd. Zo hebben we in het kader van de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Waal op enkele locaties met stortsteen versterkte oevergedeeltes afgevist. De aanwezige vissen zijn

Geplaatst in Advies en begeleiding, Afvissing, Flora- en Faunawet