Sitearchief

Vissenbossen succes in Veenendaal

De aanleg van Vissenbossen in twee vijvers in Veenendaal lijkt zijn vruchten af te werpen. Dat blijkt uit onderzoek van Sportvisserij Nederland in opdracht van hengelsportvereniging De Rietvoorn. De Vissenbossen zijn in mei 2016 aangelegd door Visserij Service Nederland. In januari

Geplaatst in Advies en begeleiding, Sportvisserij, Visstandonderzoek

Spectaculaire vangst België

In samenwerking met VisAdvies voeren we een grootschalig visonderzoek uit verspreid door een groot deel van België. Hierbij worden diverse watertypen bemonsterd, zoals zandputten, visvijvers, beken en afgedamde meanders van enkele riviertjes. Afhankelijk van de vorm en oppervlakte van de wateren wordt

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Visstandonderzoek

Goudharder bij visonderzoek Nederlandse kust

Onlangs heeft Visserij Service Nederland op diverse locaties langs de Nederlandse kust een onderzoek uitgevoerd door middel van een broedzegen en een broedkuil. Opvallend was de vangst van diverse goudharders. Het verspreidingsgebied van deze soort strekt zich uit van Marokko tot Zuid-Noorwegen, maar

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Visstandonderzoek

Nulmeting visstand Zuiderdiep (video’s)

Van 23 tot en met 25 februari heeft Visserij Service Nederland in samenwerking met Sportvisserij Nederland een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in het Zuiderdiep te Stellendam. Doel van het onderzoek was om een 0-meting te hebben voor de natuurherstelwerkzaamheden van het

Geplaatst in Sportvisserij, Vismigratie, Visstandonderzoek

Visstandbemonstering zoet-zoutovergang

In de maanden juni en juli hebben we een visstandbemonstering uitgevoerd in een belangrijke overgang van zoet naar zout water. De bemonsteringen zijn uitgevoerd door middel van stortkuil, zegen en boomkor, waarbij de boomkor met name bedoeld was om een

Geplaatst in Kaderrichtlijn Water, Visstandonderzoek

Jonge houtingen bij kuilvisserij

Bij een visstandbemonstering waarbij onder andere met behulp van een stortkuil is bemonsterd, zijn diverse jonge houtingen aangetroffen. De houting behoort tot de familie van de zalmen. Lange tijd kwam deze vissoort vrijwel niet meer in Nederland voor. In de

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Kaderrichtlijn Water, Visstandonderzoek

Goede vangsten bij KRW-bemonsteringen

De zomer is de tijd waarin gewoonlijk de KRW-visbemonsteringen worden uitgevoerd. Ook dit jaar voeren wij enkele van deze grootschalige onderzoeken uit. Bij bemonsteringen met de grote hydraulische zegen hebben we in de afgelopen weken al goede vangsten geboekt. Naast

Geplaatst in Advies en begeleiding, Kaderrichtlijn Water, Visstandonderzoek

Visserijkundig onderzoek visvijver

In opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland is een visserijkundig onderzoek uitgevoerd in een visvijver. Ondanks jaarlijkse uitzettingen waren de vangsten tijdens dit onderzoek teleurstellend. Naast de kleine aantallen vis was ook de lengteopbouw van verschillende vissoorten niet evenwichtig. De aanwas van jonge

Geplaatst in Rapportage, Sportvisserij, Visstandonderzoek

Visstandbemonsteringen België

In opdracht van Agentschap Natuur en Bos voert Visserij Service Nederland in samenwerking met VisAdvies een grootschalig visstandonderzoek uit in het Vlaamse Gewest. In de laatste twee weken van augustus zijn de eerste bemonsteringen uitgevoerd op enkele kanalen. Momenteel woren diverse grote en kleine stilstaande wateren in het

Geplaatst in Visstandonderzoek

Visstandbeheerplan Eindhoven gepresenteerd

Op 5 september heeft Visserij Service Nederland het Visstandbeheerplan Eindhoven gepresenteerd aan de gemeente. Dit visstandbeheerplan hebben we opgesteld in opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland en de gemeente Eindhoven. Door de visrechthebbende hengelsportverenigingen werd jaarlijks in diverse wateren een hoeveelheid

Geplaatst in Advies en begeleiding, Rapportage, Sportvisserij, Visstandonderzoek