Visstandonderzoek

We hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van visstandonderzoek. Voorbeelden van onderzoeken zijn KRW-visbemonsteringen in opdracht van waterschappen en onderzoeksbureaus en onderzoeken in opdracht van de sportvisserij. KRW-bemonsteringen voeren we uit volgens ons Werkprotocol visbemonsteringen KRW, wat aansluit bij de bemonsteringsrichtlijnen uit het Handboek Hydrobiologie Visstandonderzoek Visserij Service Nederland(Stowa, 2010). Ook niet-KRW onderzoeken voeren we in veel gevallen wél volgens de richtlijnen uit ons werkprotocol uit, zodat de resultaten bruikbaar zijn bij contacten/overleggen met waterbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de gestelde doelen voor waterkwaliteit en visstand. In overleg met de opdrachtgever is het mogelijk om van het werkprotocol af te wijken. Zo is bij onderzoeken voor hengelsportverenigingen vaak een veel grotere visserijinspanning gewenst. Zeker in de wintermaanden is dit van belang om een representatief beeld van de visstand te verkrijgen.

U kunt bij  ons terecht voor visstandbemonsteringen op wateren van alle afmetingen. We  hebben zowel ervaring met het bemonsteren van ondiepe sloten en meren als met  diepe kanalen en zandwinplassen. Wij beschikken over verschillende vistuigen en  diverse boten. De meest gebruikte vistuigen bij visstandonderzoeken zijn elektrovisserij in de oeverzone en zegenvisserij in het open water. Afhankelijk van specifieke onderzoeksvragen of Visstandonderzoek Visserij Service Nederlandomstandigheden kunnen ook andere vistuigen worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn stortkuil, wonderkuilboomkorstaand want (in combinatie met sonar), broedzegen en broedkuil. Al deze vistuigen voldoen (voor zover van toepassing) aan de richtlijnen die gesteld worden in het Handboek Hydrobiologie. Naast deze vistuigen zijn wij in het bezit van alle benodigde materialen voor  het verwerken van de gevangen vis. Bij het verwerken van de vis  is dierenwelzijn bij ons erg belangrijk.

Wij beschikken over langlopende ontheffingen voor het uitvoeren van visstandonderzoeken, waardoor niet voor elk project apart een ontheffing hoeft worden aangevraagd.

KLIK HIER voor nieuwsberichten met betrekking tot visstandonderzoek.