Visstandbeheerplan Eindhoven gepresenteerd

Op 5 september heeft Visserij Service Nederland het Visstandbeheerplan Eindhoven gepresenteerd aan de gemeente. Dit visstandbeheerplan hebben we opgesteld in opdracht van Sportvisserij Zuidwest Visstandbeheerplan Eindhoven Visserij Service NederlandNederland en de gemeente Eindhoven. Door de visrechthebbende hengelsportverenigingen werd jaarlijks in diverse wateren een hoeveelheid vis uitgezet. Vanuit de gemeente Eindhoven was er de wens om niet elk jaar klakkeloos vis uit te zetten, maar om de uit te zetten hoeveelheden en vissoorten te onderbouwen in een visstandbeheerplan.

In nauw overleg met de belanghebbende partijen heeft Visserij Service Nederland een visstandbeheerplan voor de gemeentewateren in Eindhoven voor de jaren 2014 tot en met 2019 opgesteld. Naast een onderbouwd voorstel voor visuitzet, zijn ook gewenste maatregelen met betrekking tot onderzoek, inrichting en beheer van wateren in het plan opgenomen. De haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen was hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Het visstandbeheerplan is onderverdeeld in vier deelrapporten. Deel 1 beschrijft de algemene situatie van de wateren en sportvisserij in Eindhoven en bevat een Visstandbeheerplan Eindhoven Visserij Service Nederlanduitgebreide uitwerking van streefbeelden en maatregelen. Deel 2 bestaat uit factsheets waarin per water een korte en bondige weergave van de huidige en gewenste situatie is te zien. Met deze factsheets wordt aangesloten bij de visplannen die door visstandbeheercommissies worden opgesteld. Deel 3 bestaat uit relevante bijlagen en in deel 4 is een uitwerking gemaakt van visstandbemonsteringen die Visserij Service Nederland begin 2013 in het kader van dit project heeft uitgevoerd.

Uit bovenstaande blijkt dat Visserij Service Nederland u op alle vlakken van dienst kan zijn, van praktische veldinventarisaties tot theoretische rapportages.

Al 1726 keer gelezen.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Rapportage, Sportvisserij, Visstandonderzoek