Kruisnetvisserij

Kruisnet Visserij Service NederlandIn de afgelopen jaren hebben wij veel onderzoeken uitgevoerd naar vismigratie. In veel gevallen wordt hierbij ook onderzoek gedaan naar het aanbod van kleine vissoorten als glasaal en driedoornige stekelbaars. Dit gebeurt door middel van kruisnetbemonsteringen. Wij beschikken over twee kruisnetten met een formaat van respectievelijk 1,5 x 1,5 meter en 1,3 x 2,6 meter. Afhankelijk van de mogelijkheden die een locatie biedt wordt bepaald welk kruisnet zal worden ingezet.

De kruisnetbemonsteringen worden vrijwel altijd uitgevoerd in de avonduren, omdat de activiteit van de doelsoorten dan het grootst is. Hierbij wordt het kruisnet elk kwartier door middel van een elektrische lier gelicht. Voor een zo goed mogelijk resultaat wordt boven het kruisnet een lamp met een vermogen van 1000 Watt geplaatst, om vis aan te trekken.

Kruisnet Visserij Service NederlandAfhankelijk van specifieke omstandigheden kan Visserij Service Nederland ook op maat gemaakte kruisnetten ontwikkelen.