Vismigratieonderzoeken voorjaar afgerond

In de afgelopen maanden heeft Visserij Service Nederland in opdracht van verschillende opdrachtgevers vismigratieonderzoeken uitgevoerd. Visserij Service Nederland vismigratieVanwege het koude voorjaar kwam de migratie op de meeste locaties laat op gang, maar bij het stijgen van de watertemperatuur werden toch goede resultaten geboekt. NaastĀ belangrijke doelsoorten als driedoornige stekelbaars en (glas)aal werden ook veel andere vissoorten gevangen. Opvallend was onder andere de vangst van vele tienduizenden possen die vanuit het IJsselmeer een polder in zwommen.

Visserij Service Nederland vismigratieIn de komende tijd wordt gewerkt aan de rapportage van de onderzoeken. Aan de hand van de resultaten worden hierin aanbevelingen gedaan voor verbeteren van de mogelijkheden voor vismigratie. Hierbij wordt door Visserij Service Nederland zoveel mogelijk gezocht naar haalbare en betaalbare oplossingen, zodat de betreffende waterbeheerder op korte termijn aan de slag kan met maatregelen ter bevordering van de vismigratie.

Al 1799 keer gelezen.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Rapportage, Vismigratie