Over ons

Visserij Service Nederland is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat volledig is gericht op onderzoek naar vis en water. In opdracht van onder andere waterbeheerders, gemeentes, aannemers en hengelsportverenigingen voeren wij de meest uiteenlopende visstandonderzoeken en afvissingen uit.
Omdat de overheadkosten bij ons laag zijn, hanteren wij aantrekkelijke uurtarieven.

Expertise

Door een mix van zowel een uitgebreide praktijkervaring als theoretische kennis over visecologie en waterbeheer kunt u zowel voor het uitvoeren van de onderzoeken als voor de rapportage bij ons terecht.
Werkzaamheden die wij uitvoeren zijn:

  • Visstandonderzoek, zoals KRW-onderzoek en onderzoek in opdracht van de sportvisserij.
  • Vismigratieonderzoek bij gemalen, sluizen en vispassages.
  • Natuurtoetsen en QuickScans Flora- en Faunawet.
  • Advies en begeleiding visstand- en visserijbeheer.
  • Afvissingen.
  • Calamiteitenservice.
  • Transport en opslag van vis.
  • Voor de bemonstering van andere soortgroepen dan vis werken wij samen met diverse ecologische adviesbureaus.
Werkgebied

Visserij Service Nederland is actief door heel Nederland. Ook voeren wij regelmatig onderzoeken uit in Belgiƫ.

Certificaten en keurmerken

Wij beschikken over alle benodigde certificaten en keurmerken als Keurmerk Visstandbemonstering en Visvangstverwerking volgens de KRW en Keurmerk Beheervisserij. Daarnaast zijn al onze medewerkers VCA-gecertificeerd.