Bijzondere vangst: koikarper bij onderzoek Flora- en Faunawet

Tijdens een onderzoek naar beschermde vissoorten in de Dordtse Biesbosch deed Visserij Service Nederland een bijzondere vangst, namelijk een koikarper. In kleinere wateren worden wel vaker koikarpers aangetroffen. Dit gaat vrijwel altijd om vissen die afkomstig zijn uit tuinvijvers. Het komt regelmatig voor dat particuliere vijvereigenaren ‘afgedankte’ vissen uitzetten in dit soort wateren. Op grote watersystemen als de Benedenrivieren komen dit soort vangsten echter maar zelden voor.

Het onderzoek in de Dordtse Biesbosch had als doel om aan te tonen of er volgens de Flora- en Faunawet beschermde vissen aanwezig waren. Dit in het kader van een ontheffingsaanvraag die benodigd is voor de saneringswerkzaamheden die in het gebied plaatsvinden. De rapportage van het onderzoek wordt gebruikt als onderbouwing voor de ontheffingsaanvraag.

 

Er is gevist door middel van elektrovisserij in de oeverzone en boomkorvisserij op het open water. De boomkor biedt met name voor het aantonen van de vissoorten kleine modderkruiper en rivierdonderpad een meerwaarde. Kleine modderkruipers komen niet alleen in de oeverzone voor, maar ook op zandige of licht modderige bodem verder uit de oever. Rivierdonderpadden worden regelmatig aangetroffen op mosselbanken, die door middel van de boomkor effectief kunnen worden bemonsterd. Behalve enkele palingen zijn echter geen beschermde vissoorten aangetroffen.

Al 2414 keer gelezen.

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet, Rapportage