Overige technieken en materialen

Naast de al genoemde gangbare bemonsteringstechnieken en -materialen beschikken wij ook over diverse andere materialen.

Een voorbeeld is de zogenaamde glasaaldetector, die in samenwerking met Bureau Waardenburg is ontwikkeld. In de komende jaren zullen we onderzoek doen naar de effectiviteit van dit vistuig. Meten Visserij Service Nederland

Niet alleen voor wat betreft het vangen van vis beschikken we over de juiste materialen, maar ook voor het verwerken van de vangst of het vervoeren van vis kunt u bij ons terecht. We beschikken hiervoor over meetplanken, weegschaal, schepnetten, teilen, auto voor het vervoer van grote hoeveelheden vis enzovoorts.

Waterkwaliteit Visserij Service NederlandAanvullend aan een visserijkundig onderzoek kunnen wij ook diverse waterkwaliteitsparameters bepalen als zuurstofgehalte, temperatuur, EGV, chloridegehalte, pH, doorzicht enzovoorts. Ook hiervoor hebben we de juiste materialen in bezit.