Sitearchief

Exotische grondels en rivierdonderpad

In diverse Nederlandse wateren is de inheemse rivierdonderpad grotendeels of geheel verdrongen door uitheemse grondels. In sommige wateren – mogelijk locaties waar de grondels nog niet lang aanwezig zijn – komen de rivierdonderpad en één of meerdere soorten grondels nog naast

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet

Veel karpers bij afvissing Oostvaardersplassen

Bij een afvissing in de Oostvaardersplassen is een grote hoeveelheid karpers gevangen. De afvissing vond plaats in een waterpartij die gedempt moet worden ten behoeve van herinrichtingswerkzaamheden. Naast meer dan honderd karpers zijn enkele palingen, snoeken en wat kleine vis

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet

Inventarisatie verspreiding grote modderkruipers

In samenwerking met adviesbureau E.C.O. Logisch is in een land- en tuinbouwgebied onderzoek gedaan naar de aanwezigheid en de verspreiding van grote modderkruipers. Vooral in sloten die tussen kassen lagen en daardoor niet bereikbaar zijn om te baggeren of te schonen, zijn

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet

Nut en noodzaak afvissen bij baggerwerkzaamheden

In de afgelopen tijd heeft Visserij Service Nederland diverse watergangen afgevist ten behoeve van baggerwerkzaamheden. Naast algemene vissoorten zijn hierbij ook bijzondere en beschermde vissen aangetroffen. De bittervoorn en kleine modderkruiper komen op sommige plaatsen algemeen voor en de vangsthoeveelheden kunnen

Geplaatst in Afvissing, Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet

Bijzondere vangst: koikarper bij onderzoek Flora- en Faunawet

Tijdens een onderzoek naar beschermde vissoorten in de Dordtse Biesbosch deed Visserij Service Nederland een bijzondere vangst, namelijk een koikarper. In kleinere wateren worden wel vaker koikarpers aangetroffen. Dit gaat vrijwel altijd om vissen die afkomstig zijn uit tuinvijvers. Het komt regelmatig

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet, Rapportage

Afvissing ten behoeve van baggerwerkzaamheden

In de wintermaanden voert Visserij Service Nederland regelmatig afvissingen uit ten behoeve van baggerwerkzaamheden. Zo hebben we in de afgelopen tijd zogenaamde aflaatsloten rondom baggerdepots leeggevist. Water uit de baggerdepots stroomt via buizen in deze sloten. Dit baggerwater kan onder andere leiden

Geplaatst in Advies en begeleiding, Afvissing, Flora- en Faunawet, Rapportage

Vooronderzoek bestrijding invasieve waterplanten

Steeds meer wateren groeien volledig dicht met verschillende soorten invasieve, exotische waterplanten. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de waterafvoer, maar ook  de visstand kan hiervan negatieve gevolgen ondervinden. ‘s Nachts nemen de planten veel zuurstof op, waardoor het zuurstofgehalte

Geplaatst in Advies en begeleiding, Flora- en Faunawet, Visstandonderzoek

Monitoring effecten verondieping zandwinput

Visserij Service Nederland heeft een visstandmonitoring uitgevoerd in een zandwinput die wordt verondiept met bagger. De bemonstering vond plaats om te monitoren of de baggerstort gevolgen heeft voor de visstand. De verondieping van de plas neemt 10 jaar in beslag en in

Geplaatst in Advies en begeleiding, Flora- en Faunawet, Visstandonderzoek

Natuurtoetsen/Quick Scans Flora- en Faunawet

In de afgelopen weken heeft Visserij Service Nederland diverse onderzoeken uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde vissoorten zoals bittervoorn, kleine modderkruiper en rivierdonderpad. Deze zogenaamde natuurtoetsen of Quick Scans worden vaak uitgevoerd voorafgaand aan werkzaamheden als het baggeren of dempen van een

Geplaatst in Advies en begeleiding, Flora- en Faunawet, Rapportage

Afvissen kleine modderkruipers met de boomkor

In samenwerking met Hofman Aquamarien zijn de beschermde vissoorten kleine modderkruiper en rivierdonderpad gevangen en verplaatst als mitigerende maatregel voor de Flora- en Faunawet. Omdat de te bevissen locatie voornamelijk bestond uit open water is de afvissing uitgevoerd door middel van een boomkor met een breedte van

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet