Afvissen kleine modderkruipers met de boomkor

In samenwerking met Hofman Aquamarien zijn de beschermde vissoorten kleine modderkruiper en rivierdonderpad gevangen en verplaatst als mitigerende maatregel voor de Flora- en Faunawet.

Omdat de te bevissen locatie voornamelijk bestond uit open water is de afvissing uitgevoerd door middel van een boomkor met een breedte van 3 meter. Andere vistuigen zijn in deze specifieke situatie niet geschikt. Met de fijnmazige boomkor zijn diverse kleine modderkruipers gevangen en op een andere locatie weer uitgezet.

Hieruit blijkt dat de boomkor in bepaalde gevallen een goede methode is om  beschermde vissoorten te vangen. Het vistuig kan zowel ingezet worden om de aanwezigheid van de vissoorten vast te stellen als  om deze te vangen en te verplaatsen. De boomkor kan hiermee een waardevolle aanvulling vormen als meer gangbare vismethoden als zegen- en elektrovisserij niet de gewenste resultaten opleveren.

 

 

Al 1588 keer gelezen.

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet