Nut en noodzaak afvissen bij baggerwerkzaamheden

In de afgelopen tijd heeft Visserij Service Nederland diverse watergangen afgevist ten behoeve van baggerwerkzaamheden. Grote modderkruiper Visserij Service NederlandNaast algemene vissoorten zijn hierbij ookĀ bijzondere en beschermde vissen aangetroffen. De bittervoorn en kleine modderkruiper komen op sommige plaatsen algemeen voor en de vangsthoeveelheden kunnen oplopen tot honderden exemplaren per watergang. Op drie verschillende locaties hebben we daarnaast ook de veel zeldzamere grote modderkruiper gevangen en overgeplaatst naar een alternatief geschikt leefgebied.

Afvissing Visserij Service NederlandDe vangst van deze bijzondere vissoort, die is opgenomen in tabel 3 van de Flora- en faunawet, laat duidelijk het nut en de noodzaak van afvissingen bij baggerwerkzaamheden zien. Hierbij moeten kleine, onooglijke slootjes niet worden vergeten, want juist daar komt de grote modderkruiper regelmatig voor.

Al 1576 keer gelezen.

Geplaatst in Afvissing, Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet