Monitoring effecten verondieping zandwinput

Visserij Service Nederland heeft een visstandmonitoring uitgevoerd in een zandwinput die wordt verondiept met bagger. De bemonstering vond plaats om te monitoren of de baggerstort gevolgen heeft voor de visstand. De verondieping van de plas neemt 10 jaar in beslag en in deze periode zal jaarlijks een visstandbemonstering worden uitgevoerd.

Hoewel er dit jaar pas voor de tweede keer is bemonsterd en de resultaten ook afhankelijk kunnen zijn van bijvoorbeeld de watertemperatuur, lijkt de baggerstort tot nu toe geen negatief effect te hebben op de visstand. Van vrijwel alle vissoorten werden grotere aantallen aangetroffen dan vorig jaar en ook was er meer visbroed van met name blankvoorn, brasem en baars aanwezig.

 

Al 1554 keer gelezen.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Flora- en Faunawet, Visstandonderzoek