Inventarisatie verspreiding grote modderkruipers

Grote modderkruiper Visserij Service NederlandIn samenwerking met adviesbureau E.C.O. Logisch is in een land- en tuinbouwgebied onderzoek gedaan naar de aanwezigheid en de verspreiding van grote modderkruipers.

Vooral in sloten die tussen kassen lagen en daardoor niet bereikbaar zijn om te baggeren of te schonen, zijn veel grote modderkruipers aangetroffen. Ook in zeer smalle en ondiepe slootjes grote modderkruiper visserij service nederlandwaar vrijwel geen andere vissoorten kunnen leven, zijn diverse exemplaren gevangen. In sloten die jaarlijks geschoond werden, was de hoeveelheid aanwezige modderkruipers een stuk kleiner. In totaal zijn in het gebied vele tientallen grote modderkruipers gevangen, variërend van circa 8 tot 25 centimeter.

Al 1650 keer gelezen.

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet