Exotische grondels en rivierdonderpad

In diverse Nederlandse wateren is de inheemse rivierdonderpad grotendeels of geheel verdrongen door uitheemse grondels. In sommige wateren – mogelijk locaties waar de grondels nog niet lang aanwezig zijn – komen de rivierdonderpad en één of meerdere soorten grondels nog naast elkaar voor. Zo kwamen we bij een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde vissoorten (Flora- en faunawet) twee soorten grondels én de DSC_1175 (2)rivierdonderpad tegen. Op de foto zijn van links naar rechts de zwartbekgrondel, marmergrondel en rivierdonderpad te zien.

Afgaande op de ontwikkelingen in diverse andere wateren, wordt verwacht dat de meest agressieve en grootste soort van deze drie de overhand zal krijgen. Daarom is de kans groot dat binnen enkele jaren op deze locatie (vrijwel) alleen nog zwartbekgrondels zullen worden aangetroffen.

Al 1954 keer gelezen.

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet