Veel karpers bij afvissing Oostvaardersplassen

Visserij Service Nederland OostvaardersplassenBij een afvissing in de Oostvaardersplassen is een grote hoeveelheid karpers gevangen. De afvissing vond plaats in een waterpartij die gedempt moet worden ten behoeve van herinrichtingswerkzaamheden.

Naast meer dan honderd karpers zijn enkele palingen, snoeken en wat kleine vis van verschillende soorten aangetroffen. Alle gevangen vissen zijn tijdelijk opgeslagen en daarna overgeplaatst naar een aangrenzend water. Karper Oostvaardersplassen Visserij Service Nederland

Het voorafgaand aan werkzaamheden afvissen van wateren om vissterfte te voorkomen is een verplichting vanuit de Flora- en faunawet (zorgplicht). Afvissen kan veel dierenleed en daarmee ook veel negatieve reacties van bezoekers en/of omwonenden voorkomen.

 

Al 2423 keer gelezen.

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet