Sitearchief

Grote hoeveelheid paling bij afvissing

Bij het elektrisch afvissen van een steenstortoever in een grote rivier is een groot aantal palingen aangetroffen. Op een traject met een lengte van 50 meter werden maar liefst 147 palingen gevangen. Dit komt neer op 3 palingen per meter

Geplaatst in Afvissing, Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet

Veel karpers bij afvissing Oostvaardersplassen

Bij een afvissing in de Oostvaardersplassen is een grote hoeveelheid karpers gevangen. De afvissing vond plaats in een waterpartij die gedempt moet worden ten behoeve van herinrichtingswerkzaamheden. Naast meer dan honderd karpers zijn enkele palingen, snoeken en wat kleine vis

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet

Nut en noodzaak afvissen bij baggerwerkzaamheden

In de afgelopen tijd heeft Visserij Service Nederland diverse watergangen afgevist ten behoeve van baggerwerkzaamheden. Naast algemene vissoorten zijn hierbij ook bijzondere en beschermde vissen aangetroffen. De bittervoorn en kleine modderkruiper komen op sommige plaatsen algemeen voor en de vangsthoeveelheden kunnen

Geplaatst in Afvissing, Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet

Afvissing exotische vissoorten

Bij een afvissing in België zijn grote aantallen van de bruine Amerikaanse dwergmeerval en de zonnebaars aangetroffen. Deze uitheemse vissoorten kwamen in zo’n grote dichtheid voor dat ze een negatieve invloed uitoefenden op de oorspronkelijke visfauna. Inheemse vissen waren slechts in kleine aantallen aanwezig. Zowel

Geplaatst in Advies en begeleiding, Afvissing, Bijzondere vangsten

Terugplaatsen vis na werkzaamheden

Visserij Service Nederland heeft diverse vissoorten teruggeplaatst in een opnieuw ingerichte waterpartij. In het najaar van 2012 heeft Visserij Service Nederland de plas afgevist omdat die leeggepompt moest worden ten behoeve van herinrichting. De gevangen vissen zijn toen overgeplaatst naar enkele watergangen in

Geplaatst in Advies en begeleiding, Afvissing, Sportvisserij

Afvissing ten behoeve van baggerwerkzaamheden

In de wintermaanden voert Visserij Service Nederland regelmatig afvissingen uit ten behoeve van baggerwerkzaamheden. Zo hebben we in de afgelopen tijd zogenaamde aflaatsloten rondom baggerdepots leeggevist. Water uit de baggerdepots stroomt via buizen in deze sloten. Dit baggerwater kan onder andere leiden

Geplaatst in Advies en begeleiding, Afvissing, Flora- en Faunawet, Rapportage

Afvissing Tolhuissluis Nieuwveen

In opdracht van Sportvisserij MidWest Nederland heeft Visserij Service Nederland een afvissing uitgevoerd in de Tolhuissluis te Nieuwveen. In de komende maanden wordt de sluis gerestaureerd en daarom worden de sluiskolken grotendeels leeggepompt. Aan Visserij Service Nederland is gevraagd om de

Geplaatst in Afvissing, Sportvisserij

Spectaculaire vangst: grootkopkarper 45 kilo

Regelmatig worden bij visserijkundige onderzoeken en afvissingen bijzondere vangsten gedaan. Nog maar enkele weken geleden troffen we een haai aan in het Noordzeekanaal, maar nu hebben we opnieuw een spectaculaire vangst gedaan. Bij een afvissing van een visvijver in Belgie

Geplaatst in Afvissing, Bijzondere vangsten

Afvissing ten behoeve van werkzaamheden

Visserij Service Nederland heeft een afvissing uitgevoerd vanwege werkzaamheden aan een visvijver. Een deel van de vijver wordt gedempt en de oevers worden opnieuw ingericht. Voorafgaand aan de werkzaamheden is door middel van zegen- en elektrovisserij zoveel mogelijk vis gevangen en

Geplaatst in Afvissing

Afvissen kleine modderkruipers met de boomkor

In samenwerking met Hofman Aquamarien zijn de beschermde vissoorten kleine modderkruiper en rivierdonderpad gevangen en verplaatst als mitigerende maatregel voor de Flora- en Faunawet. Omdat de te bevissen locatie voornamelijk bestond uit open water is de afvissing uitgevoerd door middel van een boomkor met een breedte van

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet