Sitearchief

Werkprotocollen Visserij Service Nederland

Visserij Service Nederland heeft als doel om in 2012 verder te professionaliseren en daar waar mogelijk onze dienstverlening verbeteren. Een belangrijke stap hierin is dat we vanaf 2012 werken volgens gestandaardiseerde werkprotocollen. Op dit moment zijn wij bezig met de ontwikkeling

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet, Kaderrichtlijn Water, Rapportage, Vismigratie