Afvissing exotische vissoorten

Bij een afvissing in België zijn grote aantallen van de bruine Amerikaanse dwergmeerval en de zonnebaars aangetroffen. Deze uitheemse vissoorten kwamen in zo’n grote dichtheid voor dat ze een negatieve invloed uitoefenden op de oorspronkelijke visfauna. Inheemse vissen waren slechts in kleine aantallen aanwezig.

dwergmeerval zonnebaars Visserij Service NederlandZowel de bruine Amerikaanse dwergmeerval als de zonnebaars zijn roofzuchtige vissoorten die zich onder andere voeden met macrofauna, kuit en visbroed. Daardoor hebben de vissen op twee manieren een negatief effect op inheemse vissen, namelijk door voedselconcurrentie en door predatie. Van de zonnebaars is daarnaast bekend dat deze vissoort in vennen een sterke negatieve invloed kan uitoefenen op amfibieën door predatie van eitjes en larven.

Bovenstaande negatieve effecten kunnen een reden zijn voor het verwijderen van deze exotische vissoorten uit een bepaald water. Visserij Service Nederland kan een effectieve afvissing uitvoeren, zodat het oorspronkelijke natuurlijke evenwicht in het betreffende water wordt hersteld.

Al 2165 keer gelezen.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Afvissing, Bijzondere vangsten