Jonge houtingen bij kuilvisserij

Houting Visserij Service NederlandBij een visstandbemonstering waarbij onder andere met behulp van een stortkuil is bemonsterd, zijn diverse jonge houtingen aangetroffen. De houting behoort tot de familie van de zalmen. Lange tijd kwam deze vissoort vrijwel niet meer in Nederland voor. In de jaren ’90 is men echter in Duitsland begonnen met een grootschalig uitzetprogramma. Sindsdien is de houting ook teruggekeerd in diverse Nederlandse wateren als het IJsselmeergebied en de grote rivieren. Gelet op de vangst van jonge exemplaren lijkt het erop dat de houting ook in Nederland weer zichzelf instandhoudende populaties heeft gevormd.

Al 1763 keer gelezen.

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Kaderrichtlijn Water, Visstandonderzoek