Beekforellen bij KRW-bemonstering

In samenwerking met Bureau Waardenburg voert Visserij Service Nederland momenteel KRW-visbemonsteringen uit in diverse beken. Beekforel KRW Visserij Service NederlandVooral in de wat kleinere beken komt in veel gevallen een vrij eenzijdige visstand voor, voornamelijk bestaand uit riviergrondel, bermpje, driedoornige stekelbaars en tiendoornige stekelbaars. Eén beek leverde echter een mooie verrassing op. Met behulp van een draagbaar elektrovisapparaat werden hier ruim 70 beekforellen gevangen met een lengte tussen de 8 en 45 centimeter! Een unieke vangst, omdat de beekforel maar op zeer weinig plaatsen in Nederland voorkomt.

Al 1965 keer gelezen.

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Kaderrichtlijn Water