Sitearchief

Bijdrage praktijkcursus visstandbemonstering

Op vrijdag 5 april heeft Visserij Service Nederland een bijdrage geleverd aan de Cursus Visstandbemonstering van  de Combinatie van Beroepsvissers. Deze cursus is bedoeld om beroepsvissers kennis te laten maken met het uitvoeren van visstandbemonsteringen (bijvoorbeeld voor de Kaderrichtlijn Water)

Geplaatst in Advies en begeleiding, Kaderrichtlijn Water, Visstandonderzoek

Grote modderkruipers bij KRW-bemonstering

In de afgelopen maand heeft Visserij Service Nederland in samenwerking met Bureau Waardenburg in diverse wateren visbemonsteringen voor de Kaderrichtlijn Water uitgevoerd. Hierbij werden voornamelijk lijnvormige wateren bevist, waarbij de vismethodes zijn afgestemd op de richtlijnen uit het STOWA Handboek Hydrobiologie.

Geplaatst in Bijzondere vangsten, Kaderrichtlijn Water, Visstandonderzoek

Werkprotocollen Visserij Service Nederland

Visserij Service Nederland heeft als doel om in 2012 verder te professionaliseren en daar waar mogelijk onze dienstverlening verbeteren. Een belangrijke stap hierin is dat we vanaf 2012 werken volgens gestandaardiseerde werkprotocollen. Op dit moment zijn wij bezig met de ontwikkeling

Geplaatst in Afvissing, Flora- en Faunawet, Kaderrichtlijn Water, Rapportage, Vismigratie