Kwabaal bij KRW-onderzoek

De zomer en het najaar zijn jaarlijks de periode waarin KRW-bemonsteringen worden uitgevoerd. Tijdens zo’n KRW-onderzoek hebben we een zeldzame vissoort aangetroffen, namelijk de kwabaal. De Kwabaal Visserij Service Nederlandkwabaal kwam tot de tweede helft van de twintigste eeuw verspreid door een groot deel van Nederland voor, maar is na die tijd sterk afgenomen. Oorzaken van deze afname zijn de aanpassing van waterlopen, waardoor belangrijke paai- en opgroeigebieden verdwenen. Ook de stijging van de gemiddelde watertemperatuur heeft waarschijnlijk een grote invloed, aangezien de kwabaal een vissoort is met een voorkeur voor relatief koud water. Zeker voor de voortplanting (die midden in de winter plaatsvindt) is een lage watertemperatuur van levensbelang.

Om de kwabaal beter te kunnen beschermen, zal de vissoort waarschijnlijk worden opgenomen in de nieuwe Wet Natuurbescherming, die de bestaande wetten Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en de Boswet zal gaan vervangen.

KLIK HIER voor een artikel met meer achtergrondinformatie over de kwabaal, geschreven door Jeroen Bosveld (Bureau Submers).

Al 1968 keer gelezen.

Geplaatst in Advies en begeleiding, Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet, Kaderrichtlijn Water