Visstandbemonstering zoet-zoutovergang

Steenbolk Wijting Visserij Service NederlandIn de maanden juni en juli hebben we een visstandbemonstering uitgevoerd in een belangrijke overgang van zoet naar zout water. De bemonsteringen zijn uitgevoerd door middel van stortkuil, zegen en boomkor, waarbij de boomkor met name bedoeld was om een beeld te vormen van bodemgebonden vissen als schol, tong en diverse soorten grondels. Op de foto zijn de steenbolk en de wijting te zien, die beide in het zoutere deel van het bemonsterde waterlichaam vrij algemeen voorkomen.

Al 1430 keer gelezen.

Geplaatst in Kaderrichtlijn Water, Visstandonderzoek