Bijzondere vangst: kopvoorns in poldersloot

Bij het afvissen van enkele sloten in het kader van natuurontwikkeling/rivierverruiming zijn bijzondere vissoorten aangetroffen.

Wat vooral opviel was de aanwezigheid van vele duizenden bittervoorns. Deze volgens de Flora- en faunawet beschermde vissen zijn gevangen en overgeplaatst naar een geschikt nieuw leefgebied in de omgeving.

De meest bijzondere vangst bestond echter uit twee kopvoorns met een lengte van tussen de 40 en 50 centimeter! Deze vissoort is in Nederland vrij zeldzaam en is voor het voltooien van zijn levenscyclusKopvoorn Visserij Service Nederland afhankelijk is van stromend water. De kopvoorn wordt vooral aangetroffen in de Maas en enkele Limburgse beken. Ook in de grote rivieren in ons land wordt hij af en toe aangetroffen. De aanwezigheid van twee kopvoorns in een poldersloot is echter zeer uitzonderlijk en is een aanwijzing voor het plaatsvinden van vismigratie tussen de polder en de aangrenzende rivier. Ook andere typische riviervissen als winde en Pontische stroomgrondel waren in kleine aantallen in de poldersloten aanwezig.

Al 2019 keer gelezen.

Geplaatst in Afvissing, Bijzondere vangsten, Flora- en Faunawet